Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Konkurs

news.png

Konkurs na najlepszą pracę z zakresu nauk społecznych ciągle trwa!

Zapraszamy do udziału w „Konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy i rozprawy, które powstały w dziedzinie nauk społecznych i są poświęcone takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

Wstępna analiza prac nadesłanych w pierwotnie ustalonym terminie (do 20 lipca br.) oraz informacje napływające ze środowiska akademickiego wykazały, że do udziału w konkursie powinny zostać dopuszczone również prace z innych dyscyplin nauk społecznych niż socjologia. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych uczestników konkursu oraz promotorów prac magisterskich i doktorskich wprowadzono następujące zmiany w regulaminie konkursu:

      • rozszerzenie zakresu prac konkursowych na całą dziedzinę nauk społecznych, bez wskazywania dyscyplin,
      • wydłużenie terminu zgłaszania prac do 30 września br.
      • wydłużenie terminu ogłoszenia wyników konkursu do 26 listopada br.

 

Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili odpowiednio pracę magisterską lub rozprawę doktorską w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r.

 

Do konkursu mogą być zgłoszone prace magisterskie, które otrzymały ocenę co najmniej bardzo dobrą. Wymaganym językiem pracy/ rozprawy jest język polski.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Konkursie określone zostały w Regulaminie Konkursu, przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego treścią. Zgłoszeń można dokonywać korzystając z załączonych Formularza zgłoszenia i Wzoru zaświadczenia.

Wszystkie dotychczas nadesłane prace są uznawane za skutecznie zgłoszone do konkursu.

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare