Skip to content Search engine contact

System Obsługi Wolontariatu

organizacje

System Obsługi Wolontariatu (SOW) to ogólnopolskie narzędzie, dzięki któremu wolontariusze i organizacje mogą komunikować się ze sobą i składać oferty pracy i pomocy wolontariackiej.

 

SOW jest autorskim systemem Korpusu Solidarności i jedynym w Polsce, który oferuje tak wiele funkcjonalności i możliwości w jednym miejscu zarówno wolontariuszom, jak i koordynatorom. System pielęgnuje i służy rozwojowi wolontariatu długoterminowego w naszym kraju.

Daj się wciągnąć w wolontariat! Dołącz do SOW i znajdź ofertę dla siebie!

 

Akademia NIW

organizacje

Stworzyliśmy Akademię, żeby wspierać organizacje pozarządowe w ich codziennej pracy. Poprzez cykl webinariów i warsztatów dzielimy się doświadczeniem i wiedzą na temat działania w NGO.

 

Tematyka naszych działań w ramach Akademii jest dostosowana do potrzeb zgłaszanych przez organizacje III sektora, w odniesieniu zarówno do know-how, jak i narzędzi pomocnych w codziennej działalności. W Akademii NIW korzystamy również z wiedzy i doświadczenia pracowników Instytutu zdobytych m. in. w trakcie wizyt monitorujących, weryfikacji sprawozdań i wniosków składanych w naborach do programów prowadzonych przez NIW-CRSO.

 

 

img1

System obsługi dotacji

organizacje

System jest przeznaczony dla wnioskodawców, beneficjentów i ekspertów oceniających wnioski, które wpłynęły w naborach do programów zarządzanych przez NIW-CRSO.

 

System obsługuje procedury konkursowe m.in ogłaszanie naborów, nabór wniosków, ocenę i sprawozdania w programach: Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030, Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030.

 

 

Organizacje pożytku publicznego

organizacje

Zajmujemy się organizacjami pożytku publicznego w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Do naszych obowiązków należy m.in. prowadzenie bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego oraz sporządzanie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

img2
PLN in grants
56000000+
PLN in grants
offers evaluated
27100+
offers evaluated
NFI Academy participants
3890+
NFI Academy participants
volunteering offers
4320+
volunteering offers

contact

kontakt.png
Narodowy Instytut Wolnosci
- Centrum Rozwoju Spoleczenstwa Obywatelskiego


contact4.png
Address
al. Jana Pawla II 12, 00-124 Warsaw
contact5.png
Tax ID
7010780575
368854582
REGON:
368854582
Tel number.
+48 22 468 44 00
(from Monday to Friday, 9:00 a.m. - 5:00 p.m.)
/NIW-CRSO/SkrytkaESP
Address of the box on ePUAP:
/NIW-CRSO/SkrytkaESP
Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare