Skip to content Search engine contact
PRINT PAGE

Wykaz OPP – 1%

news.png

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok podatkowy w roku następnym uwzględniamy organizacje pożytku publicznego, które w terminie spełniły obowiązek sprawozdawczy i w stosunku do których nie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego informacja o otwarciu likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

 

Wykaz tworzymy na dzień 30 listopada danego roku podatkowego, publikujemy go do 15 grudnia. Wykaz za 2020 rok obowiązujący w 2021 roku upubliczniliśmy 15 grudnia 2020 roku.

 

Raz w miesiącu aktualizujemy wykaz i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwamy z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykazu dopisujemy organizację, która wykaże, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez jej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

 

Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W zakładce dot. archiwum są dane dotyczące wykazów już historycznych.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych
za rok 2020 w 2021 roku

zaktualizowany na dzień 5 listopada 2021 r.
    Pobierz wykaz

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Archiwum

    Pobierz wykaz

Ważne!

Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada uwzględniamy w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i w terminowo zamieściła swoje sprawozdania w w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

Organizację, która otrzymała status OPP w 2020 roku (do 30 listopada włącznie) automatycznie uwzględniliśmy w wykazie za 2020 rok w 2021 roku, jeśli nie była w stanie likwidacji lub upadłości. Taka organizacja jest zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 października 2021 roku albo do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy.

 

Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Na przykład, jeśli organizacja otrzymała status OPP 7 grudnia 2020 roku, to po raz pierwszy będzie uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego za 2021 rok w 2022 roku pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Niw Bip
Wykaz OPP – 1%
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
NIW
March 27, 2021 09:02
Wprowadził informację do BIP:
NIW
March 27, 2021 09:02
Ostatnio modyfikował:
November 5, 2021 11:47
Historia zmian:

Zaktualizowane November 5, 2021 @ 11:47:23 [Current Revision] przez NIW

Zaktualizowane October 11, 2021 @ 12:03:33 przez Pawel Cymer

Zaktualizowane September 8, 2021 @ 11:35:47 przez Martyna Leciak

Newletter

Newsletter

Sign up for our newsletter

  
I confirm that I have read, understood and accept Privacy Policy and I express my consent to processing my personal data for the purpose of newsletter subsribtion.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Tell a friend!Email a friend about this news!
Share via:


MessengerFacebookEmailShare