Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
newsletter1.jpg

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

DRUKUJ STRONĘ

Konsultacje społeczne

news.png

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu Regulaminu konkursu Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych 2020-2030 Edycja 2020.

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia ich jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

Najważniejsze założenia konkursu:

  • wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi łącznie 24 000 000 zł, w tym 9 000 000 zł w 2020 r., 7 500 000 zł w 2021 r. i 7 500 000 zł w 2022 r.,
  • wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane,
  • wnioski składane będą za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji,
  • rozliczenie dotacji będzie wymagało osiągnięcia zakładanych rezultatów na poziomie co najmniej 80%.

W konkursie zaplanowana jest następująca alokacja środków na poszczególne Priorytety:

Priorytet Alokacja na 2020 rok (zł) Alokacja na 2021 rok (zł) Alokacja na rok 2022 (zł)
1 5 000 000 5 000 000 5 000 000
2 2 000 000 1 000 000 1 000 000
3 1 000 000 1 000 000 1 000 000
4 1 000 000 500 000    500 000
RAZEM 9 000 000 7 500 000 7 500 000

W trosce o to, aby ostateczny kształt Regulaminu jak najpełniej odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom sektora pozarządowego, zapraszamy każdego do zabrania głosu!

Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji na adres: ul@niw.gov.pl do 17 września 2020 r. włącznie na formularzu, który można pobrać poniżej:

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare