Przejdź do treści Wyszukiwarka Kontakt
DRUKUJ STRONĘ

Sprawozdania OPP

news.png

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają zatwierdzone przez właściwy organ organizacji sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za ubiegły rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego. Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji pożytku publicznego, bez względu na to, czy były uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Po raz pierwszy organizacja zamieszcza sprawozdania za cały rok, w którym otrzymała status organizacji pożytku publicznego (np. jeśli status otrzyma 18 grudnia 2020 roku, to sprawozdania zamieszcza za 2020 rok do 15 października 2021 roku albo – gdy jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy – do 30 listopada 2021 roku).

Po raz ostatni organizacja zamieszcza sprawozdania za rok obrotowy, w którym utraciła status organizacji pożytku publicznego.

grafika zaproszenie na webinarium sprawozdania opp za 2018 rok 28 05 2019 300x300 1

Zapraszamy do obejrzenia webinarium w ramach  Akademii NIW, podczas którego pokazujemy i wyjaśniamy,  jak skutecznie zamieścić sprawozdania za 2018 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe organizacja sporządza zgodnie z zasadami określonymi w  ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217). Począwszy od sprawozdania za 2017 rok organizacje mają możliwość przygotowywania tego sprawozdania wg wzoru z załącznika nr 6 do tej ustawy.

Natomiast w przypadku sprawozdań finansowych za 2020 rok oraz za 2019 rok zostały przedłużone o trzy miesiące terminy sporządzenia i podpisania oraz zatwierdzenia tych sprawozdań:

Sprawozdania merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacja sporządza zgodnie ze wzorem określonym w:

–  jeśli jej przychód za dany rok wynosi do 100 tys. złotych włącznie wypełnia sprawozdania uproszczone, a jeśli powyżej – pełne.

Termin na zamieszczenie sprawozdań w bazie upływa 15 lipca roku następującego po roku, za który organizacje składają sprawozdania. Natomiast organizacje, których rok obrotowy nie jest taki sam jak kalendarzowy, mają czas do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który składają sprawozdania.

wydluzenie terminu sprawozdania OPP 2021 1024x1024 1

Wyjątkowo sprawozdania za rok 2020 rok organizacje zamieszczają w bazie do 15 października 2021 roku ze względu na epidemię COVID-19. Wynika to z § 2  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2021 (Dz. U. poz. 917).

 

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy i trwa np. od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku, zamieszcza ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2021 roku.

Zapraszamy do zamieszczania sprawozdan 2 300x300 1

Wyjątkowo sprawozdania za rok 2019 rok organizacje zamieszczają w bazie do 15 października 2020 roku ze względu na epidemię COVID-19. Wynika to z § 1  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r.w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020 (Dz. U. poz. 906).

 

Jeśli rok obrotowy organizacji jest inny niż kalendarzowy i trwa np. od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku, zamieszcza ona sprawozdania za ten rok obrotowy do 30 listopada 2020 roku.

W przypadku gdy organizacja w terminie nie zamieściła sprawozdań w bazie, powinna to jak najszybciej zrobić, gdyż uchylanie się od tego obowiązku ustawowego doprowadzi do pozbawienia organizacji statusu organizacji pożytku publicznego.

Podstawa prawna

Niw Bip
Sprawozdania OPP
Podmiot udostępniający:
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację:
NIW
27 marca, 2021 09:03
Wprowadził informację do BIP:
NIW
27 marca, 2021 09:03
Ostatnio modyfikował:
Martyna Leciak
8 września, 2021 11:18
Historia zmian:

Zaktualizowane 8 września 2021 o 11:18:40 [aktualna wersja] przez NIW

Zaktualizowane 29 lipca 2021 o 12:04:41 przez NIW

Zaktualizowane 26 lipca 2021 o 09:08:02 przez Martyna Leciak

Newletter

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

  
Zgadzam się na przetwarzanie przez NIW-CRSO moich danych osobowych w celu wysyłki newslettera, zgodnie z Polityką prywatności NIW-CRSO.

Copyright ©2021 All rights reserved | Created by nFinity

Widget not in any sidebars

Powiadom znajomego!Powiadom znajomego o tej aktualności!
Udostępnij za pomocą:


MessengerFacebookEmailShare